Reservations: 0286 270 8686

ichibasushi.vn@gmail.com

 • EN
 • Đặt bàn trước

  Điền thông tin vào form bên dưới

  479999
  Đặt bàn ngay

  YAKI - GRILLED

  U.S.A. Ribeye Steak / Bò Mỹ đặc biệt nướng sốt Ichiba hoặc sốt chua ngọt

  U.S.A. Ribeye Steak / Bò Mỹ đặc biệt nướng sốt Ichiba hoặc sốt chua ngọt

  Giá: 368.000 đ

  Mã số: YA15

  Điện thoại: 086 270 8686
  Email: ichibasushi.vn@gmail.com

  Giờ mở cửa 11:00am - 22:30pm

  Thông tin chi tiết

  U.S.A. Ribeye Steak / Bò Mỹ đặc biệt nướng sốt Ichiba hoặc sốt chua ngọt

  Bao gồm miso soup và com