Reservations: 0286 270 8686

ichibasushi.vn@gmail.com

 • EN
 • Đặt bàn trước

  Điền thông tin vào form bên dưới

  375019
  Đặt bàn ngay

  MÓN TRÁNG MIỆNG

  Trái cây tươi tổng hợp

  Trái cây tươi tổng hợp

  Giá: 168.000 đ

  Mã số: F1

  Điện thoại: 086 270 8686
  Email: ichibasushi.vn@gmail.com

  Giờ mở cửa 11:00am - 22:30pm

  Thông tin chi tiết

  Trái cây tươi tổng hợp dành cho 2 người