Reservations: 0286 270 8686

ichibasushi.vn@gmail.com

 • EN
 • Đặt bàn trước

  Điền thông tin vào form bên dưới

  196365
  Đặt bàn ngay

  UDON - NOODLE SOUP

  Spaghetti Bolgnese / Mì Ý sốt bò bằm

  Spaghetti Bolgnese / Mì Ý sốt bò bằm

  Giá: 128.000 đ

  Mã số: UD9

  Điện thoại: 086 270 8686
  Email: ichibasushi.vn@gmail.com

  Giờ mở cửa 11:00am - 22:30pm

  Thông tin chi tiết

  Spaghetti Bolgnese / Mì Ý sốt bò bằm

  Mì Udon: 148.000