Reservations: 0286 270 8686

ichibasushi.vn@gmail.com

 • EN
 • Đặt bàn trước

  Điền thông tin vào form bên dưới

  762808
  Đặt bàn ngay

  LẨU

  Rau cải

  Rau cải

  Giá: 60.000 đ

  Mã số: HP5

  Điện thoại: 086 270 8686
  Email: ichibasushi.vn@gmail.com

  Giờ mở cửa 11:00am - 22:30pm

  Thông tin chi tiết

  Rau cải