Reservations: 0286 270 8686

ichibasushi.vn@gmail.com

 • EN
 • Đặt bàn trước

  Điền thông tin vào form bên dưới

  296443
  Đặt bàn ngay

  KHAI VỊ

  Nori

  Nori

  Giá: 38.000 đ

  Mã số: AP52

  Nori

  Điện thoại: 086 270 8686
  Email: ichibasushi.vn@gmail.com

  Giờ mở cửa 11:00am - 22:30pm

  Thông tin chi tiết

  Lá rong biển khô thường