Reservations: 0286 270 8686

ichibasushi.vn@gmail.com

 • EN
 • Đặt bàn trước

  Điền thông tin vào form bên dưới

  908936
  Đặt bàn ngay

  SASHIMI

  Nishin Wasabi / Cá trích Nhật Bản ép trứng vị wasabi

  Nishin Wasabi / Cá trích Nhật Bản ép trứng vị wasabi

  Giá: 128.000 đ

  Mã số: SAS32

  Nishin Wasabi / Cá trích Nhật Bản ép trứng vị wasabi

  Điện thoại: 086 270 8686
  Email: ichibasushi.vn@gmail.com

  Giờ mở cửa 11:00am - 22:30pm

  Thông tin chi tiết

  Nishin Wasabi / Cá trích Nhật Bản ép trứng vị wasabi