Reservations: 0286 270 8686

ichibasushi.vn@gmail.com

 • EN
 • Đặt bàn trước

  Điền thông tin vào form bên dưới

  354615
  Đặt bàn ngay

  MAKI - SUSHI ROLLS

  Mango Maki / Cơm cuộn xoài cát Hòa Lộc thượng hạng

  Mango Maki / Cơm cuộn xoài cát Hòa Lộc thượng hạng

  Giá: 58.000 đ

  Mã số: MA19

  Mango Maki / Cơm cuộn xoài cát Hòa Lộc thượng hạng

  Điện thoại: 086 270 8686
  Email: ichibasushi.vn@gmail.com

  Giờ mở cửa 11:00am - 22:30pm

  Thông tin chi tiết

  Cơm cuộn xoài cát Hòa Lộc thượng hạng (6 miếng)