Reservations: 0286 270 8686

ichibasushi.vn@gmail.com

 • EN
 • Đặt bàn trước

  Điền thông tin vào form bên dưới

  713705
  Đặt bàn ngay

  Liên hệ

  ICHIBA SUSHI
  204 Lê Lai

  204 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM, Việt Nam

  Reservations: 086 270 8686
  Email: ichibasushi.vn@gmail.com

  Form liên hệ

  713705
  Gửi đi Làm lại