Reservations: 0286 270 8686

ichibasushi.vn@gmail.com

 • EN
 • Đặt bàn trước

  Điền thông tin vào form bên dưới

  248907
  Đặt bàn ngay

  KHAI VỊ

  Gyoza

  Gyoza

  Giá: 88.000 đ

  Mã số: AP3

  Gyoza

  Điện thoại: 086 270 8686
  Email: ichibasushi.vn@gmail.com

  Giờ mở cửa 11:00am - 22:30pm

  Thông tin chi tiết

  Sủi cảo Nhật Bản 5 miếng

  Sủi cảo Nhật Bản 5 hải sản miếng: 128.000 VND