Reservations: 0286 270 8686

ichibasushi.vn@gmail.com

 • EN
 • Đặt bàn trước

  Điền thông tin vào form bên dưới

  578600
  Đặt bàn ngay

  Video

  Creamy Seafood Pasta