Reservations: 0286 270 8686

ichibasushi.vn@gmail.com

  • EN
  • Điền thông tin vào form bên dưới

    796902
    Đặt bàn ngay
    8.4Chất lượng 8.1Phục vụ 7.9Vị trí
    7.6Không gian 7.1Giá cả 7.8Bình luận